SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
OCC - Giấy lề thùng các tông

OCC - Giấy lề thùng các tô...

OINP - Giấy báo mới

OINP - Giấy báo mới

NDLK - Mép thùng các tông

NDLK - Mép thùng các tông

SOP - Giấy phế liệu văn phòng

SOP - Giấy phế...

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Minh Thắng
Giám Đốc - +84 989 673 886

SẢN PHẨM GIẤY

Giấy kraft làm vỏ bao xi măng
Giấy kraft làm vỏ bao xi măng
SOP - Giấy phế liệu văn phòng
SOP - Giấy phế liệu văn phò...
HWS - Mép giấy trắng
HWS - Mép giấy trắng
Giấy tissue phế liệu
Giấy tissue phế liệu
NDLK - Mép thùng các tông
NDLK - Mép thùng các tông
Ống lõi giấy xé nhỏ
Ống lõi giấy xé nhỏ
SWL - Giấy văn phòng in một mặt hoặc phô tô
SWL - Giấy văn phòng in một mN...
OCC - Giấy lề thùng các tông
OCC - Giấy lề thùng các tông
ONP - Giấy báo cũ
ONP - Giấy báo cũ
Túi kraft in lỗi
Túi kraft in lỗi
Mép giấy kraft dùng thay bột UKP
Mép giấy kraft dùng thay bột UKP
OINP - Giấy báo mới
OINP - Giấy báo mới